top of page

objevte s námi umění

Kurzy
about.
123320816_366321647914488_1155276489674718001_n.jpg

Jakákoli tvorba se neobejde bez dostatku prostoru. Neobejde se bez místa a času na to, aby mohla zrát a vzkvétat. Jmenuji se Markéta Weber a ateliér OBJEV jsem založila přesně z tohoto popudu – mít dostatek prostoru pro tvorbu bez limitů.

Během své kariéry výuky výtvarné výchovy jsem se velmi často setkávala s nedostatkem prostoru, jak fyzického, tak časového, a proto jsem se rozhodla najít místo, kde budu já i moji žáci moci popustit uzdu kreativitě a tvořit opravdu ve velkém. A tak vznikl ateliér OBJEV.

Ateliér se nachází v širším centru Českých Budějovic. Naše kurzy jsou vedené zkušenými lektory a zaměřujeme se především na starší studenty, ale nezapomínáme ani na děti a pořádáme workshopy i pro ně. Kurzy jsou vhodné jak pro pokročilejší studenty, tak i úplné začátečníky, kterým díky individuálnímu přístupu pomůžeme překonat počáteční ostych a obavy.

Pokud Vám dělá starost čas a nejste si jisti, zda dokážete věnovat dlouhodobému kurzu, můžete se přihlásit do jednoho z naších víkendových workshopů a zkusit si, jak u nás výuka probíhá. Věříme, že poté zjistíte, jak snadno se u nás pracuje a budete se chtít vracet.

Těšíme se na Vás! 
Tým lektorů výtvarného ateliéru OBJEV


 

Dlouhodobé výtvarné kurzy
pro starší studenty a dospělé

akvarel
4A163F09-95AB-4781-8928-7F894E4E0960_1_105_c.jpeg

Kurz akvarelové malby

Pojďte nahlédnout do tajů této poměrně těžké, ale krásné techniky. Akvarelové skici sloužily již starým mistrům k zachycení reality lidských modelů, právě díky své svěžesti a časové nenáročnosti. Akvarel, i přes svou typickou nahodilost a uvolněnost, má svoje pravidla. V našem kurzu si vyzkoušíme různé techniky akvarelové malby, malbu do suchého i mokrého podkladu, naučíme se pracovat s akvarelem ve vrstvách, ale také technikou a la prima, osvojíme si základy míchání barev a jednoduchého skicování před malbou. Motivy pro naši malbu budeme hledat v každodenních předmětech, figuře, zátiší a krajině. 

​Kurz je vhodný pro všechny, kdo by se chtěli této krásné technice naučit. Není třeba mít nějaké předchozí zkušenosti. Kurz je jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Věříme, že také vzájemné setkávání účastníků s odlišnou úrovní pokročilosti v malbě může být obohacující a inspirativní. V kurzu je vždy malý počet účastníků, lektor má prostor se věnovat každému dle jeho potřeb a požadavků. 

Naučit se technice akvarelové malby vyžaduje čas a trpělivost, stejně jako u jiných klasických výtvarných technik. V našem kurzu si osvojíte všechny potřebné základy, které můžete dále aplikovat ve své další výtvarné činnosti. 

V podzimním a jarním čase probíhají lekce akvarelové malby také v prostředí města, přímo venku nám bude nejlepším motivem to, co vidíme. V celém kurzu pracujeme především podle reálných (živých) motivů. Sedí nám skutečný model, krajinu malujeme v plenéru a zátiší podle skutečných předmětů. 

Kurz má 10 lekcí, ale plynule na něj naváže další kurz (v průběhu jednoho školního roku lze absolvovat 30 lekcí). 

Příjemná a přátelská atmosféra při výuce je pro nás důležitá. Při lekcích si u nás můžete dát sklenku vína nebo čaj. 

 

Kdy:  

pondělí  19.00 - 21.30

Cyklus I. - 2. 10. – 4. 12. 2023 (10 lekcí)

Cyklus II. - 8. 1. - 18. 3. 2024 (10 lekcí, neproběhne 11. 3.)

Cyklus III. - 8. 4. - 10. 6. 2024 (10 lekcí)

Cena kurzu: 450 Kč/ lekce, platí se 10 lekcí. 

Lze absolvovat jednotlivé cykly. 

Zameškané lekce nenahrazujeme. 

 

Lektor: Mgr. David Kadlec

V ceně kurzu je akvarelový papír Fabriano. Barvy a štětec je dobré mít vlastní, ale máme je též k dispozici v ateliéru k zapůjčení.

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 6

příprava

Příprava na talentové zkoušky

Vhodné pro studenty připravující se na talentové zkoušky výtvarných středních a vysokých škol.

 

Kurz Příprava na talentové zkoušky je zaměřen především na studijní kresbu podle skutečnosti. která je hlavním obsahem většiny zkoušek na výtvarné školy a základem k rozvíjení dalších výtvarných dovedností. 

 

Lektor se studenty postupně projde všechny potřebné znalosti, které vedou k osvojení kresby.

 

Budeme pracovat s různými materiály (uhel, tužka, rudka, tuš..), naučíme se vnímat prostor, tonalitu, vystavět kompozici, perspektivu, stínovat.

Kreslit budeme převážně zátiší, vyzkoušíme si ale také kresbu portrétu podle živého i sádrového modelu.

Je třeba vzít v potaz, že kurz Příprava na talentové zkoušky nezaručuje úspěch u talentových zkoušek. Velmi důležitý je samotný přístup a zápal studenta. Lektor poskytne studentům náměty na zpracovávání domácích úkolů, bude konzultovat domácí práce nebo případná portfolia k přijímacímu řízení. Bude se věnovat každému studentovi s ohledem na jeho dosavadní zkušenosti, bude přísný, ale vstřícný. Bude vyžadovat píli a silnou motivaci. Jen tak tě může dovést k úspěchu u talentových zkoušek. Pracujeme vždy se skupinou max. 8 osob.

Kdy:  

pondělí  16.30 - 18.30

11. 9. - 18. 12. (15 lekcí)

nebo 

středa  16.30 - 18.30

​13. 9. - 20. 12. (15 lekcí)

Cena kurzu: 450 Kč/ lekce, 6750 Kč/ kurz. Je třeba zaplatit celý kurz.

Zameškané lekce nenahrazujeme. 

 

Lektor: MgA. Kateřina Dobroslava Drahošová (středa) a MgA. Martin Novotný (pondělí)

V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál.

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 6

7738C040-9B7B-44B9-B401-C178B699188D.jpg
kresba a malba
2022-06-06-002_52129762149_o.jpg

Objevuj kresbu a malbu

Kurz pro dospělé.

Kurz je určen nejen těm, kteří se chtějí naučit kreslit a malovat, ale i jedincům kteří chtějí zdokonalit své výtvarné schopnosti. Jednotlivé lekce jsou promyšleny tak, aby účastníky postupně seznámily s různými technikami a následně i se základy zobrazování, s perspektivou, vizováním, teorií barev apod. Principem kurzu je nikam nespěchat a pečlivě se zaměřit na zmíněná dílčí témata, aby účastníci vše dostatečně pochopili a prakticky si vyzkoušeli. 

Obsah lekcí (1.-10.): kresba a její výrazové prostředky (linie a její proměny, kontrasty a možnosti kreslířských nástrojů); malba a její výrazové prostředky (plocha a barevné spektrum, teorie barvy, malířské techniky); tempera a hra s kompozicí; uhel, proporce a perspektiva; světlo a stín; techniky na pomezí kresby a malby.

Zmíněné základy budou prostřednictvím kresebných a malířských cvičení prakticky aplikovány v průběhu všech lekcí. Prakticky se bude tedy jednat o výtvarné zpracování zátiší a abstrakce. 

V druhém a třetím cyklu doplníme lekce o figurativní zobrazování (proporce, studie obličeje a dalších částí těla, celá figura, práce podle živého modelu); studie různých materiálů (sklo, plech, přírodniny apod.); ukázky dalších technik; seznámení se zobrazováním krajiny (v plenéru).

 

Zapsat se můžete do prvního cyklu s možným pokračováním v cyklu 2.-3. (v průběhu jednoho školního roku lze tedy absolvovat 30 lekcí). Příjemná a přátelská atmosféra při výuce je pro nás důležitá. Při lekcích si u nás můžete dát sklenku vína nebo čaj.

Kdy:  

úterý  19.00 - 21.30

Cyklus I. - 3. 10. – 5. 12. 2023 (10 lekcí)

Cyklus II. - 9. 1. - 19. 3. 2024 (10 lekcí, neproběhne 12. 3.)

Cyklus III. - 9. 4. - 11. 6. 2024 (10 lekcí)

Cena kurzu: 550 Kč/ lekce, platí se 10 lekcí. 

Lze absolvovat jednotlivé cykly. 

Zameškané lekce nenahrazujeme. 

 

Lektor: Mgr. David Kadlec

V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál.

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 6

kresba

Pro starší studenty a dospělé (12+)

 

Kresba a její přesahy. 

Linie, které nás vedou objevovat možnosti kresby. Linie, které mohou spojovat, dělit, ohraničovat a vést nás k pozorování a přenášení naší fantazie na papír.

V tomto kurzu se studenti zaměří jak na základ kresby ( tužka, úhel, pastel), kde se naučí kreslit základy podle zátiší či modelu, tak na experimentování v kresbě, hledání vlastního rukopisu a vyjádření např. formou abstrakce.

 

Budeme objevovat symboliku barev při práci s pastelem a učit se, co nabízí vlastnosti papíru. Budeme rozvíjet vlastní kreativní myšlení a představivost.

 

Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.

Myslíte si, že neumíte kreslit? Odhoťe strach a přijďte k nám zjistit, jaké v sobě ukrýváte schopnosti. Z našeho kurzu si odnesete nejen kvalitní díla, ale také nové poznatky ze světa umění.

Kdy:  

úterý  17.00 - 19.00 

Cyklus I. - 3. 10. – 5. 12. 2023 (10 lekcí)

Cyklus II. - 9. 1. - 19. 3. 2024 (10 lekcí, neproběhne 12. 3.)

Cyklus III. - 9. 4. - 11. 6. 2024 (10 lekcí)

Cena kurzu: 450 Kč/ lekce, 4500 Kč / jeden cyklus.

Je třeba zaplatit celý cyklus. Lze absolvovat jednotlivé cykly. 

Zameškané lekce nenahrazujeme. 

 

Lektor: MgA. Kateřina Dobroslava Drahošová

V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál.

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 6

ACCFE90D-0823-4F05-94FB-ABC40DED8E24.jpg
vecrni akt
AdobeStock_43309297.jpeg

Večerní kreslení
figurální kresba bez lektora
pro dospělé

 

 

Jsi aktivní výtvarník a chceš si procvičit kresbu podle modelu? Rád/a kreslíš, ale nechceš chodit na vedené kurzy? Pak můžeš využít našich hodin figury a pracovat podle svého, s materiálem, který ti vyhovuje.


K dispozici bude v ateliéru běžné vybavení (malířský stojan, deska) a materiál ke kresbě. A samozřejmě živý model.

Kdy: každé pondělí 19-21 hod.

Cena vstupu: 250 Kč

Na základě přihlášky bude zájemce seznámen s dalšími podrobnostmi ohledně možnosti docházení na večerní kreslení.

Výtvarné kurzy
pro děti

čáry máry

Ilustrace - čáry máry - vyprávěj
kurz komiksu a ilustrace s Kateřinou D. Drahošovou
pro děti od 7 l
et

Jaké příběhy v sobě nosíme ? Umíme je v dnešním rychlém světe vyprávět a sdílet s kamarády formou dialgu ? Jakou roli hraje v našem životě deníkový záznam?

V tomto ateliéru se zaměříme se na ilustraci a komix. Děti si vyzkouší, jakými technikami ilustrátoři pracují. Budeme zkomumat kresbu a malbu v různých podobách. Na programu bude práce s textem, s osobním příběhem a hravě jej uchopíme pomocí výtvarných technik- kresba, malba, koláž, frotáž.

Pojďme společně objevit skrytý talent. Vlastní fantazie a experiment budou naším hlavním průvodcem. Lektorka provede děti současnou scénu ilustrace a každou lekci nás bude doprovázet vybraná kniha od nejrůznějších autorů.

Kdy:  

úterý  14.30 - 16.30

Cyklus I. - 3. 10. – 19. 12. 2023 (12 lekcí)

Cyklus II. - 9. 1. - 2. 4. 2024 (12 lekcí, neproběhne 12. 3.)

Cyklus III. - 9. 4. - 25. 6. 2024 (12 lekcí)

Cena kurzu: 4500 Kč / jeden cyklus

Zameškané lekce nenahrazujeme. 

 

Lektor: MgA. Kateřina Dobroslava Drahošová

V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál.

Minimum dětí pro zahájení kurzu: 6

Maximální obsazenost skupiny - 8 

3.jpg

Jednodenní výtvarné kurzy

příprava víkend

Víkendová příprava na talentové zkoušky

Vhodné pro studenty připravující se na talentové zkoušky výtvarných středních a vysokých škol.

 

Víkendový intenzivní kurz je zaměřen především na studijní kresbu podle skutečnosti. která je hlavním obsahem většiny zkoušek na výtvarné školy a základem k rozvíjení dalších výtvarných dovedností. 

První den kurzu se zaměříme na kresbu zátiší, projdeme základy perspektivy, nakreslíme si uhlem nebo tužkou geometrické zátiší, natrénujeme kresbu drapérie a dalších struktur a materiálů, jež bývají součástí zátiší na talentových zkouškách. Druhý den vyzkoušíme kresbu sádrové hlavy, vysvětlíme ti proporce hlavy, principy vizování, modelaci objemu a na závěr si vyzkoušíme portrét podle živého modelu. Lektor s tebou zkonzultuje tvoji aktuální úroveň kresby a navrhne možné postupy, které tě posunou dál.

Lektor: Mgr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Jiří je grafik a pedagog působící v Praze a v jižních Čechách. Má mnohaleté zkušenosti s výukou výtvarného oboru a přípravou studentů na talentové zkoušky.

http://hollar.cz/umelci/hanus-jiri/

Kdy:  

11.-12. listopadu 2023

sobota a neděle 10-13 a 14 - 17 hod. (12 hodin výuky)

Cena: 2400 Kč

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 5

Rezervace bude platná po zaplacení kurzu. Při zrušení rezervace méně než 5 dní před konáním kurzu, si účtujeme storno poplatek 50 % částky kurzu.

378BFDA9-7EBD-45EB-9490-21DE944AF50E_1_105_c_edited.jpg
kyanotypie
EC381149-AE1C-4849-8A7C-B3850CA73BD4_1_105_c.jpeg

Kyanotypie

Věk: 12 +

kurz fotochemického modrotisku

Detaily již brzy zde

Lektor: Antonín Srp

https://www.instagram.com/weirdvisuals.art/

Kdy:  

sobota 11. listopadu 2023

víkend modelování

Víkendový kurz modelování 

12+

Vhodné jako příprava na střední školu se zaměřením na sochařství.

Hlásíš se na střední uměleckou školu a potřebuješ zdokonalit své manuální a teoretické dovednosti v oboru sochařství? Anebo se jen chceš naučit rozpoznávat tvar, pracovat s hmotou a používat nástroje, které jsou pro obor sochařství určené? 

Víkendový kurz ti pomůže tyto dovednosti osvojit. Dozvíš se i něco z teorie. Poradíme ti, jaké potřebné informace nastudovat, aby byly tvoje přijímací zkoušky úspěšné. 

Prakticky si vyzkoušíš sérii cvičení za pomoci zátiší a přírodních materiálů, na základě kterých se naučíš pracovat s keramickou hlínou, vytvořit potřebný tvar a objem. 

Lektor: Bc. Jaroslav Svoboda

Jaroslav vystudoval SUPŠ v Praze obor Tvarování dřeva řezbářství. Aktuálně ukončuje magisterské studium Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Věnuje se jednak prostorové tvorbě (dřevu a keramice), kresbě i malbě. Pracuje také v restaurátorské dílně, kde uplatňuje své řezbářské zaměření. 

Kdy:  

25.-26. listopadu 2023

sobota 10-13 a 14 - 17hod.

neděle 10-14 hod.

Cena: 2800 Kč

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 3

Rezervace bude platná po zaplacení kurzu. Při zrušení rezervace méně než 5 dní před konáním kurzu, si účtujeme storno poplatek 50 % částky kurzu.

IMG_1524_edited_edited.jpg
kornelia
bundle dye technik.JPG

Objev přírodní barvení textilu s Kornelií Lo

Věk: 12 +

Během tohoto workshopu se naučíte obarvit si oděv květy a léčivými bylinami. Dozvíte se, jaká barviva se používala v minulosti, o jejich příznivých účincích na tělo a také jaké zdroje barviv najdete ve vaší domácnosti. Behem workshopu prožijete spoustu experimentování vytváření vzorků a každý si domů odnesete vlastnoručně vytvořený vzorkovníček, podle kterého budete moct pokračovat ve svých vlastních projektech. Všechen materiál pro vás bude připravený a tak jediné, co potřebujete s sebou je dobrá nálada :)

Lektor: Kornelia Lo

Výtvarnice ze Slovenska pracující s přírodními barvami. Ve své práci využívá minerály, rostliny, netoxické kovy a další přírodní prvky. Každý z těchto materiálů vyžaduje speciální přístup, který z každé textilie udělá svůj vlastní příběh. Spolupracuje s umělci a designéry na vývoji přirozených barevných palet pro jejich kolekce. Většinu času tráví na cestách zkoumáním původu všech potenciálních zdrojů barev. Tvoří také oděvy na zakázku a nabízí možnost přeměnit vaše obnošené bílé kousky v něco velmi jedinečného.

https://www.kornelialostudio.com/

Kdy:  

sobota 7. října 2023, čas upřesníme (doba trvání cca 3 hodiny)

Cena: 2900 Kč

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 6

Rezervace bude platná po zaplacení kurzu. Při zrušení rezervace méně než 5 dní před konáním kurzu, si účtujeme storno poplatek 50 % částky kurzu.

inkousty

Výroba přírodních inkoustů
s Markétou Kotkovou

Na workshopu tě čeká ochutnávka přírodních inkoustů. Seznámíš se s příjemnou paletou jejich hřejivých tónů, kterou si jistě zamiluješ. Markéta ti ukáže, z čeho si můžeš inkousty doma navařit, jak proměnit jejich barvu, čím zahustit nebo ustálit. Malou sbírku vzorků si odneseš domů pro další použití. Dozvíš se vše o kouzelné reakci taninů a železa, naučíš se vyrábět esenci rzi a duběnkový inkoust.

V druhé části workshopu tě čeká tvořivá inspirace, Markéta ti představí hravé způsoby a techniky, jak s přírodními inkousty pracovat.  Z dílny si odneseš řadu tipů a velkou dávku inspirace, co a jak můžeš v přírodě (nebo v kuchyni) sbírat a používat během celého roku pro své tvůrčí aktivity. 

Lektor: Markéta Kotková

Věnuje se grafice, ilustraci a tvorbě autorských knih. Experimentuje s výrobou barev z přírodních pigmentů a oživuje zapomenuté starodávné receptury našich předků. Jako lektorka má dlouholeté zkušenosti s vedením zážitkových dílen, na kterých předává své nadšení, výtvarné objevy a zkušenosti, vede děti i dospělé k hravému objevování vlastní tvořivosti.

 

Kdy:  

sobota 4. listopadu 2023, 11.00-16.00

Cena: 2300 Kč

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 8

Uzávěrka přihlášek: 15. října

Rezervace bude platná po zaplacení kurzu. Při zrušení rezervace méně než 5 dní před konáním kurzu, si účtujeme storno poplatek 50 % částky kurzu.

91aa6f35-02e3-40cc-bf3b-d56a9675fb2d.jpg
individual
DSC_2398_edited.jpg

Individuální a skupinové lekce

Nevyhovují vám nabízené kurzy a máte zájem o individuální lekce pro vás nebo skupinu dětí/ dospělých? Napište nám a my se pokusíme nabídnout vhodného lektora a termín individuálních lekcí.

lektoři

naši lektoři

Markéta_Kulíková

Mgr. Bc. Markéta Weber

  • Facebook - Gray Circle

Vystudovala obor Výtvarná výchova pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Výuce výtvarné výchovy se věnuje už několik let. Vede výtvarné kurzy na ZUŠ Piaristické náměstí.

Věnuje se také dějinám umění, vystudovala tento obor na FF JCU.
Ačkoli v OBJEVu se zabývá především organizačními věcmi, vede kurz zaměřující se na přípravu na talentové zkoušky na umělecké školy.

Jejím hlavním cílem je, abyste se v ateliéru cítili dobře a vraceli se tvořit a objevovat.

IMG_6668_edited_edited.jpg

MgA. Martin Novotný

  • Facebook - Gray Circle

Vystudoval obor Ilustrace a grafika u prof. Mikoláše Axmanna na Fakultě Umění a Designu v Plzni, během studia pak nakoukl na nějaký čas, jak se vaří grafika na Akademii výtvarných umění v polském Krakově. Na Fakultě Umění v Plzni byl asistentem v ateliéru Kniha a tvarování papíru, vedl grafickou dílnu v DEPU2015, různé otisky pak za sebou nechává leckde. Svůj čas pak vkládá mezi nejrůznější techniky grafické od kamenotisku ke dřevořezu a kresbě, která mu někdy podává ruku. Tu má obzvlášť rád velikou. Tu kresbu. Také v současnosti pracuje na vznikajícím animovaném filmu Démon Slatě, jehož je spoluautorem. A nerad o sobě moc mluví :)

David Kadlec

Mgr. David Kadlec

  • Facebook - Gray Circle

Vystudoval SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově obor Užitá malba a nové technologie. Poté nastoupil na Pedagogickou fakultu JU na Katedru výtvarné výchovy na obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. Po bakalářském studium pokračuje v navazujícím magisterském programu Učitelství pro ZUŠ. Věnuje se malbě a kresbě. Spolupracuje s Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Písku. 

portert mensí.jpg

MgA. Kateřina Dobroslava Drahošová

  • Instagram

Kateřina Dobroslava Drahošová (*1988) pochází ze Šumavy. Vystudovala malbu na Fakultě umění v Ostravě v ateliéru profesora Ak.mal. Daniela Balabána. Ve své práci překračuje hranice od kresby, site specific instalací a objektů. ‘’ Ve své práci zaujímám polohu vypravěčky příběhů. Zajímá mne kresba v její „nejjednodušší podobě”, v níž jsou čára, plocha a struktura hlavními nástroji zobrazení. Jako sběratelka příběhů zobrazuji současná témata ve zkratkách a nápovědách. Pozorovateli nechávám prostor k výkladu a nenásilně jej nabádám k vnímání jemného a nenápadného rukopisu. Jemnost a křehkost jsou mým protestem proti ukřičenosti okolního světa - alternativou a modulací interakce mezi uměleckým dílem a divákem. "

Kontakt
Objednávka kurzu
OBJEV_logo_bílé_pozadí.png

Kontakt
Výtvarný ateliér OBJEV

Adresa:       
Město:          
E-mail:         
Tel:                

Provozovatel: 

Rudolfovská třída 1
České Budějovice
objev@objevvytvarnyatelier.cz
+420 776 089 169

Markéta Weber, B. Smetany 1414/67, 370 01, České Budějovice, IČ: 88257819

  • Facebook
  • Instagram

Přihláška ke kurzu

Po odeslání přihlášky ke kurzu nebo poptávky oslavy Vás budeme kontaktovat nejdéle do 2 pracovních dnů s upřesněním informací nebo rovnou zašleme platební údaje pro uhrazení kurzu.

O jaký kurz / kurzy máte zájem?

Děkujeme za Vaši přihlášku. Do dvou pracovních dní se Vám ozveme.

bottom of page