top of page

Objev pastel - květiny

cena kurzu

1300 Kč

Jednodenní kurz pastelu je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé či pro ty, kteří chtějí strávit den s touto krásnou výtvarnou technikou.
Pojďme si společně přenést jarní pocity na papír. Ukážeme si, jak pracovat s pastelem, jak přemýšlet o kompozici a barvách. Budeme společně poznávat postupy při zachycení zátiší - květiny. V druhé půlce kurzu budeme převádět motiv květiny do abstrakce, více experimentovat a poznávat možnosti techniky pastelu.

Lektor: MgA. Kateřina Dobroslava Drahošová
​Kateřina Dobroslava Drahošová (*1988) pochází ze Šumavy. Vystudovala malbu na Fakultě umění v Ostravě v ateliéru profesora Ak.mal. Daniela Balabána. Ve své práci překračuje hranice od kresby, site specific instalací a objektů. ‘’ Ve své práci zaujímám polohu vypravěčky příběhů. Zajímá mne kresba v její „nejjednodušší podobě”, v níž jsou čára, plocha a struktura hlavními nástroji zobrazení. Jako sběratelka příběhů zobrazuji současná témata ve zkratkách a nápovědách. Pozorovateli nechávám prostor k výkladu a nenásilně jej nabádám k vnímání jemného a nenápadného rukopisu. Jemnost a křehkost jsou mým protestem proti ukřičenosti okolního světa - alternativou a modulací interakce mezi uměleckým dílem a divákem. "

Kdy: neděle 21. dubna 2024
10.00 - 15.00 (v průběhu proběhne půlhodinová pauza)

Veškerý materiál je v ceně kurzu.
Na začátku kurzu dostane každý účastník sadu pastelů v hodnotě 300 Kč a ty si po kurzu odnese domů.

Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 5
Obsazenost kurzu: 5 - 8 osob

Rezervace bude platná po zaplacení kurzu. Při zrušení rezervace méně než 5 dní před konáním kurzu, si účtujeme storno poplatek 50 % částky kurzu.

bottom of page