top of page

Objevuj kresbu a malbu - OBSAZENO

cena kurzu

4900 Kč

Kurz pro dospělé.

Kurz je určen nejen těm, kteří se chtějí naučit kreslit a malovat, ale i jedincům kteří chtějí zdokonalit své výtvarné schopnosti. Jednotlivé lekce jsou promyšleny tak, aby účastníky postupně seznámily s různými technikami a následně i se základy zobrazování, s perspektivou, vizováním, teorií barev apod. Principem kurzu je nikam nespěchat a pečlivě se zaměřit na zmíněná dílčí témata, aby účastníci vše dostatečně pochopili a prakticky si vyzkoušeli.

Obsah lekcí (1.-10.): kresba a její výrazové prostředky (linie a její proměny, kontrasty a možnosti kreslířských nástrojů); malba a její výrazové prostředky (plocha a barevné spektrum, teorie barvy, malířské techniky); tempera a hra s kompozicí; uhel, proporce a perspektiva; světlo a stín; techniky na pomezí kresby a malby.
Zmíněné základy budou prostřednictvím kresebných a malířských cvičení prakticky aplikovány v průběhu všech lekcí. Prakticky se bude tedy jednat o výtvarné zpracování zátiší a abstrakce.

V druhém a třetím cyklu doplníme lekce o figurativní zobrazování (proporce, studie obličeje a dalších částí těla, celá figura, práce podle živého modelu); studie různých materiálů (sklo, plech, přírodniny apod.); ukázky dalších technik; seznámení se zobrazováním krajiny (v plenéru).

Zapsat se můžete do prvního cyklu s možným pokračováním v cyklu 2.-3. (v průběhu jednoho školního roku lze tedy absolvovat 30 lekcí). Příjemná a přátelská atmosféra při výuce je pro nás důležitá. Při lekcích si u nás můžete dát sklenku vína nebo čaj.

Kdy:
úterý 19.00 - 21.30
Cyklus I. - 3. 10. – 5. 12. 2023 (10 lekcí)
Cyklus II. - 9. 1. - 19. 3. 2024 (10 lekcí, neproběhne 12. 3.)
Cyklus III. - 9. 4. - 11. 6. 2024 (10 lekcí)

Cena kurzu: 490 Kč/ lekce, platí se 10 lekcí.
Lze absolvovat jednotlivé cykly.
Zameškané lekce nenahrazujeme.
V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál.
Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 6

Lektor: Mgr. David Kadlec
Je absolventem SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově (obor Užitá malba a nové technologie) a katedry výtvarné výchovy na PF JU v Českých Budějovicích, kde získal bakalářský a magisterský titul v oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. V současné době externě studuje na Univerzitě v Olomouci na katedře výtvarné výchovy a zároveň vyučuje na ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic. Spolupracuje s Vosr v Písku a ve svém volném čase se rád věnuje kresbě a malbě.

bottom of page