top of page

Objevuj kresbu - VOLNÁ MÍSTA!

cena kurzu

4500 Kč

Pro starší studenty a dospělé (12+)

Kresba a její přesahy.

Linie, které nás vedou objevovat možnosti kresby. Linie, které mohou spojovat, dělit, ohraničovat a vést nás k pozorování a přenášení naší fantazie na papír.
V tomto kurzu se studenti zaměří jak na základ kresby ( tužka, úhel, pastel), kde se naučí kreslit základy podle zátiší či modelu, tak na experimentování v kresbě, hledání vlastního rukopisu a vyjádření např. formou abstrakce.

Budeme objevovat symboliku barev při práci s pastelem a učit se, co nabízí vlastnosti papíru. Budeme rozvíjet vlastní kreativní myšlení a představivost.

Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Myslíte si, že neumíte kreslit? Odhoťe strach a přijďte k nám zjistit, jaké v sobě ukrýváte schopnosti. Z našeho kurzu si odnesete nejen kvalitní díla, ale také nové poznatky ze světa umění.

Kdy:
úterý 17.00 - 19.00
Cyklus I. - 3. 10. – 5. 12. 2023 (10 lekcí)
Cyklus II. - 9. 1. - 19. 3. 2024 (10 lekcí, neproběhne 12. 3.) - OBSAZENO
Cyklus III. - 9. 4. - 11. 6. 2024 (10 lekcí)

středa 16.30 - 18.30 ​
Cyklus II. - 10. 1. - 20. 3. 2024 (10 lekcí, neproběhne 13. 3.)
Cyklus III. - 10. 4. - 12. 6. 2024 (10 lekcí)

Cena kurzu: 450 Kč/ lekce, 4500 Kč / jeden cyklus.
Je třeba zaplatit celý cyklus. Lze absolvovat jednotlivé cykly.
Zameškané lekce nenahrazujeme.
V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál.
Minimum účastníků pro zahájení kurzu: 6

Lektor: MgA. Kateřina Dobroslava Drahošová
​Kateřina Dobroslava Drahošová (*1988) pochází ze Šumavy. Vystudovala malbu na Fakultě umění v Ostravě v ateliéru profesora Ak.mal. Daniela Balabána. Ve své práci překračuje hranice od kresby, site specific instalací a objektů. ‘’ Ve své práci zaujímám polohu vypravěčky příběhů. Zajímá mne kresba v její „nejjednodušší podobě”, v níž jsou čára, plocha a struktura hlavními nástroji zobrazení. Jako sběratelka příběhů zobrazuji současná témata ve zkratkách a nápovědách. Pozorovateli nechávám prostor k výkladu a nenásilně jej nabádám k vnímání jemného a nenápadného rukopisu. Jemnost a křehkost jsou mým protestem proti ukřičenosti okolního světa - alternativou a modulací interakce mezi uměleckým dílem a divákem. "

bottom of page